OPUS Centrum Promocji
i Rozwoju Inicjatyw
Obywatelskich

Mikrogranty Wielkie Działania

Idea mikrograntów

Program Mikrogranty na wsparcie aktywnych społecznie to konkurs grantowy, w którym osoby i grupy mieszkańców mogą zdobyć grant finansowy na realizację swoich pomysłów i inicjatyw. Dzięki grantom osoby zaangażowane w rozwój swojej społeczności, mogą dokonywać drobnych zmian w swoich społecznościach.

Program CSR dla firm

Program CSR Mikrogranty na wsparcie aktywnych społecznie to konkurs grantowy, w którym osoby i grupy mieszkańców mogą zdobyć grant finansowy na realizację swoich pomysłów i inicjatyw.

Oferta budowy programu dla firm
Lokalny Program Mikrograntów

Lokalny Program Mikrograntów to szansa na angażowanie mieszkańców do wspólnych działań na rzecz społeczności gminnej. Dzięki Programowi mieszkańcy budują sąsiedzkie więzi, organizują czas dzieciom, aktywizują samotnych, zagospodarowują skwery, tworzą place zabaw.

Oferta budowy programu dla Samorządu
Dane kontaktowe:

ul. Narutowicza 8/10,
90-135 Łódź

Poznaj nas bliżej:

opus.org.pl