OPUS Centrum Promocji
i Rozwoju Inicjatyw
Obywatelskich

Lokalny Program Mikrograntów

OFERTA BUDOWY PROGRAMU

Lokalny Program Mikrograntów to szansa na angażowanie mieszkańców do wspólnych działań na rzecz społeczności gminnej. Dzięki Programowi mieszkańcy budują sąsiedzkie więzi, organizują czas dzieciom, aktywizują samotnych, zagospodarowują skwery, tworzą place zabaw.

Projekty mogą być realizowane przez organizacje pozarządowe oraz nieformalne grupy mieszkańców
Aktywizacja seniorów
Kultura
Edukacja
Sport
Mała infrastruktura
Ekologia
KORZYŚCI Z REALIZACJI LOKALNEGO PROGRAMU MIKROGRANTÓW
 • Realizacja zadań samorządu w zakresie aktywizacji mieszkańców, w tym grup nieformalnych.
 • Aktywizacja mieszkańców do podejmowania własnej oddolnej aktywności
 • Tworzenie warunków do rozwoju nowych i już działających organizacji pozarządowych.
 • Uzupełnienie istniejących już narzędzi partycypacji, np. Budżetu Obywatelskiego.
 • Alternatywa dla tradycyjnych dotacji dla organizacji pozarządowych: program realizowany jest w formie zakupu, gdzie płacą Państwo za efekt.
Lokalny Program Mikrograntów realizowany będzie we współpracy Centrum OPUS i Fundacji CISE
Tylko w latach 2014 - 2022 w ramach programu wsparliśmy ok. 1800 mikrodziałań o łącznej wartości blisko 7,5 milionów złotych. Zaufało nam 18 samorządów województwa łódzkiego. Realizowaliśmy program na zlecenie gmin Drużbice, Gomunice, Lgota Wielka, Pabianice, Skomlin, Sokolniki, Stryków, Rzgów, Lubochnia, Gidle, Białaczów, Ładzice, Złoczew, Wieruszów oraz Powiatu Piotrkowskiego i Miast Sieradz, Kutno, Łódź.
W ramach Lokalnych Programów Mikrograntowych powstały:

01

miejsca spotkań,
ławki na skwerach,
altany

02

wakacyjne kina plenerowe,
pikniki integracyjne,
zajęcia plastyczne dla dzieci

Gdzie realizowaliśmy prgoram Mikrograntów?

Zaufali nam

FUNDUSZ KORKOWY w działaniach na rzecz lokalnych społeczności

Zgodnie z wytycznymi Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych jednym z elementów gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania programów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii powinny być działania edukacyjne i profilaktyczne.

W województwie łódzkim z tej możliwości skorzystały już m.in. gminy: Gidle, Białaczów i Sulejów.

ZAPEWNIAMY KOMPLEKSOWE WDROŻENIE
I OBSŁUGĘ PROGRAMU OBEJMUJĄCE:
01
Generator wniosków

Kompleksowy system informatyczny umożliwiający składanie wniosków w naborach konkursów grantowych, ocenę wniosków dotacyjnych oraz składanie i weryfikację sprawozdań.

02
Wsparcie doradcze dla Wnioskodawców

Wsparcie doradcze dla wnioskodawców na etapie składania i realizacji projektów.

Posiadamy zespół doświadczonych doradców, którzy oferują pomoc na każdym etapie wnioskowania oraz realizacji inicjatyw.

03
promocję programu

Promocja programu w formie plakatów, ulotek, mediów społecznościowych.

Przygotowujemy materiały promujące nabór a także informujące o przebiegu realizacji na potrzeby mediów społecznościowych.

04
Obsługę formalną Programu

Zapewniamy obsługę formalną Programu obejmującą nabór, podpisywanie umów i rozliczanie przyznanych grantów.

Zajmujemy się wszystkimi formalnościami związanymi z realizacją zwycięskich projektów. Przygotujemy umowy i dopilnujemy realizacji ich założeń.

05
udział przedstawicieli firmy

Włączamy naszych partnerów. Zapewniamy udział w ocenie i wyborze zwycięskich projektów.

06
raport końcowy

Sporządzimy raport końcowy z realizacji programu. Wskaźniki dobieramy razem z naszymi partnerami.

Oferujemy prostą formę rozliczenia, wystawimy fakturę VAT.

Oferta programu
Konstrukcję programu Mikrograntów ustalamy indywidualnie, dostosowując ją do Państwa potrzeb. Całkowity koszt obsługi programu: 20% netto wartości zleceń, w tym: spotkania informacyjne, materiały informacyjne, organizacja wyboru realizatorów, wsparcie księgowe, doradcze na etapie składania, realizacji projektów przez mieszkańców działania promocyjne, zapewnienie platformy online do przyjmowania i rozliczania wniosków.
Wariant 1

100.000 zł

netto
 • 16 do 20 projektów lokalnych
 • obsługa formalno-prawna
 • promocja projektu
Wariant 2

50.000 zł

netto
 • 8 do 15 projektów lokalnych
 • obsługa formalno-prawna
 • promocja projektu
Wariant 3

30.000 zł

netto
 • 4 do 6 projektów lokalnych
 • obsługa formalno-prawna
 • promocja projektu
Centrum OPUS

Dlaczego z nami?.

Centrum OPUS od blisko 25 lat działa na rzecz aktywizacji obywatelskiej mieszkańców Łodzi i regionu, znamy środowisko, potrzeby i problemy lokalnych grup, organizacji pozarządowych. Od blisko 10 lat wdrażamy programy mikrograntowe, mamy zespół doświadczonych koordynatorów oraz doradców, narzędzia (generator wniosków), znamy środowisko aktywistów społecznych. Dotychczas programy mikrograntowe tworzyliśmy wspólnie z samorządami. Zaufało nam 18 samorządów województwa łódzkiego. Realizowaliśmy program na zlecenie gmin.

mapa mikrograntów

Nasze działania

Poznaj historie Grantobiorców
Dane kontaktowe:

ul. Narutowicza 8/10,
90-135 Łódź

Poznaj nas bliżej:

opus.org.pl