OPUS Centrum Promocji
i Rozwoju Inicjatyw
Obywatelskich

Granty Akademickie

Oferta współpracy przy realizacji programu CSR.

Realizacja wspólnych działań na rzecz mieszkańców Łodzi i programu Mikrograntów.
Czym jest Program CSR
“Granty Akademickie ?

Program CSR Granty Akademickie wspiera realizację projektów naukowych, kulturalnych i społecznych realizowanych przez studentów wyższych uczelni z Łodzi oraz wzmacnia współpracę środowiska naukowego z biznesem
Założeniem programu Granów Akademickich jest wsparcie grup studenckich w realizacji takich inicjatyw jak:
 • organizacja wizyt autorytetów naukowych w łódzkich ośrodkach naukowych i badawczych
 • organizacja wykładów wybitnych naukowców/specjalistów, reprezentujących zagraniczne ośrodki naukowe, odznaczających się osiągnięciami o wysokiej randze w skali międzynarodowej
 • udział łódzkich studentów w zagranicznych sympozjach naukowych, konferencjach,konkursach, kursach szkoleniowych, itp.
 • wzmocnienie wizerunku Łodzi jako miasta atrakcyjnego do studiowania oraz rozwijania kariery zawodowej w Polsce.
Lokalny Program Mikrograntów realizowany będzie we współpracy Centrum OPUS i Fundacji CISE
Dotychczas konkursy grantowe były finansowane, ze środków Miasta Łodzi. Wspólnie przeprowadziliśmy 10 konkursów "Łódź Naukowa, Łódź Akademicka" w ramach których grupy otrzymały łącznie 1 275 500 zł. Historie grup, które wspieraliśmy, dowodzą, że nawet niewielkie granty w wysokości kilku tysięcy złotych owocowały powstaniem i rozwojem innowacyjnych projektów.

W ramach konkursów Łódź Naukowa, Łódź Akademicka zrealizowano t m.in.:

Poznaj historie Grantobiorców

Jakie korzyści daje Państwu realizacja programu ?

Dzięki współpracy z nami mają Państwo realny wpływ na rozwój środowiska akademickiego w Łodzi, ale przede wszystkim, udział we współtworzeniu programu Grantów Akademickich:

 • Ułatwi pozyskanie do współpracy ambitnych i kreatywnych osób ze środowiska akademickiego

 • Wzmocni Państwa rozpoznawalność i w środowisku studenckim

 • Wzmocni edukacyjnie środowisko studenckie do prowadzenia działań projektowych.

Przygotowana oferta wesprze Państwa w realizacji założeń istotnych z punktu widzenia raportowania ESG oraz dostarczeniu interesariuszom istotnych informacji na temat społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa.

ZAPEWNIAMY KOMPLEKSOWE WDROŻENIE
I OBSŁUGĘ PROGRAMU OBEJMUJĄCE:
01
Generator wniosków

Kompleksowy system informatyczny umożliwiający składanie wniosków w naborach konkursów grantowych, ocenę wniosków dotacyjnych oraz składanie i weryfikację sprawozdań.

02
Wsparcie doradcze dla Wnioskodawców

Wsparcie doradcze dla wnioskodawców na etapie składania i realizacji projektów.

Posiadamy zespół doświadczonych doradców, którzy oferują pomoc na każdym etapie wnioskowania oraz realizacji inicjatyw.

03
promocję programu

Promocja programu w formie plakatów, ulotek, mediów społecznościowych.

Przygotowujemy materiały promujące nabór a także informujące o przebiegu realizacji na potrzeby mediów społecznościowych.

04
Obsługę formalną Programu

Zapewniamy obsługę formalną Programu obejmującą nabór, podpisywanie umów i rozliczanie przyznanych grantów.

Zajmujemy się wszystkimi formalnościami związanymi z realizacją zwycięskich projektów. Przygotujemy umowy i dopilnujemy realizacji ich założeń.

05
udział przedstawicieli firmy

Włączamy naszych partnerów. Zapewniamy udział w ocenie i wyborze zwycięskich projektów.

06
raport końcowy

Sporządzimy raport końcowy z realizacji programu. Wskaźniki dobieramy razem z naszymi partnerami.

Oferujemy prostą formę rozliczenia, Wystawimy fakturę VAT.

Oferta programu
Konstrukcję programu Mikrograntów ustalamy indywidualnie, dostosowując ją do Państwa potrzeb. Całkowity koszt obsługi programu: 20% netto wartości zleceń, w tym: spotkania informacyjne, materiały informacyjne, organizacja wyboru realizatorów, wsparcie księgowe, doradcze na etapie składania, realizacji projektów przez mieszkańców działania promocyjne, zapewnienie platformy online do przyjmowania i rozliczania wniosków.
Wariant 1

100.000 zł

netto
 • 5 do 14 projektów lokalnych
 • obsługa formalno-prawna
 • promocja projektu
Wariant 2

50.000 zł

netto
 • 2 do 7 projektów lokalnych
 • obsługa formalno-prawna
 • promocja projektu
Wariant 3

30.000 zł

netto
 • 1 do 4 projektów lokalnych
 • obsługa formalno-prawna
 • promocja projektu
Centrum OPUS

Dlaczego z nami?.

Centrum OPUS od blisko 25 lat działa na rzecz aktywizacji obywatelskiej mieszkańców Łodzi i regionu, znamy środowisko, potrzeby i problemy lokalnych grup, organizacji pozarządowych. Od blisko 10 lat wdrażamy programy mikrograntowe, mamy zespół doświadczonych koordynatorów oraz doradców, narzędzia (generator wniosków), znamy środowisko aktywistów społecznych. Dotychczas programy mikrograntowe tworzyliśmy wspólnie z samorządami. Zaufało nam 18 samorządów województwa łódzkiego. Realizowaliśmy program na zlecenie gmin.

mapa mikrograntów
Dane kontaktowe:

ul. Narutowicza 8/10,
90-135 Łódź

Poznaj nas bliżej:

opus.org.pl