OPUS Centrum Promocji
i Rozwoju Inicjatyw
Obywatelskich

Mikrogranty na wsparcie aktywnych społecznie

Oferta współpracy przy realizacji programu CSR.

Realizacja wspólnych działań na rzecz mieszkańców Łodzi i programu Mikrograntów.
Czym jest Program CSR
“Mikrogranty na wsparcie aktywnych społecznie” ?

Program Mikrogranty na wsparcie aktywnych społecznie to konkurs grantowy, w którym osoby i grupy mieszkańców mogą zdobyć grant finansowy na realizację swoich pomysłów i inicjatyw.

Dzięki grantom osoby zaangażowane w rozwój swojej społeczności, mogą dokonywać drobnych zmian w swoich społecznościach.
Kultura
Edukacja
Sport
Mała infrastruktura
Ekologia
Historie grup i osób, które wspieraliśmy dowodzą, że nawet niewielki grant w wysokości 5000 zł stawał się często katalizatorem powstania i rozwoju wieloletnich inicjatyw, takich jak np. Kobiety na boiska – zajęcia sportowe w grach zespołowych dla amatorek.
W ramach Lokalnych Programów Mikrograntowych, które zrealizowaliśmy powstały:

01

miejsca spotkań,
ławki na skwerach,
altany

02

wakacyjne kina plenerowe,
pikniki integracyjne,
zajęcia plastyczne dla dzieci

Nasze działania

Poznaj historie Grantobiorców

Jakie korzyści daje Państwu realizacja programu ?

Dzięki współpracy z nami mają Państwo realny wpływ na rozwój lokalnej społeczności. Konkurs grantowy, może służyć realizacji i promowaniu misji Państwa przedsiębiorstwa oraz być świetną okazją do zaangażowania pracowników fIrmy, także w ramach wolontariatu pracowniczego.

ZAPEWNIAMY KOMPLEKSOWE WDROŻENIE
I OBSŁUGĘ PROGRAMU OBEJMUJĄCE:
01
Generator wniosków

Kompleksowy system informatyczny umożliwiający składanie wniosków w naborach konkursów grantowych, ocenę wniosków dotacyjnych oraz składanie i weryfikację sprawozdań.

02
Wsparcie doradcze dla Wnioskodawców

Wsparcie doradcze dla wnioskodawców na etapie składania i realizacji projektów.

Posiadamy zespół doświadczonych doradców, którzy oferują pomoc na każdym etapie wnioskowania oraz realizacji inicjatyw.

03
promocję programu

Promocja programu w formie plakatów, ulotek, mediów społecznościowych.

Przygotowujemy materiały promujące nabór a także informujące o przebiegu realizacji na potrzeby mediów społecznościowych.

04
Obsługę formalną Programu

Zapewniamy obsługę formalną Programu obejmującą nabór, podpisywanie umów i rozliczanie przyznanych grantów.

Zajmujemy się wszystkimi formalnościami związanymi z realizacją zwycięskich projektów. Przygotujemy umowy i dopilnujemy realizacji ich założeń.

05
udział przedstawicieli firmy

Włączamy naszych partnerów. Zapewniamy udział w ocenie i wyborze zwycięskich projektów.

06
raport końcowy

Sporządzimy raport końcowy z realizacji programu. Wskaźniki dobieramy razem z naszymi partnerami.

Oferujemy prostą formę rozliczenia, Wystawimy fakturę VAT.

Oferta programu
Konstrukcję programu Mikrograntów ustalamy indywidualnie, dostosowując ją do Państwa potrzeb.  Całkowity koszt obsługi programu: 20% netto wartości zleceń, w tym:
 • spotkania informacyjne
 • materiały informacyjne
 • organizacja wyboru realizatorów
 • wsparcie księgowe
 • wsparcie doradcze na etapie składania wniosków o realizację projektów przez mieszkańców 
 • działania promocyjne
 • zapewnienie platformy online do przyjmowania i rozliczania wniosków
Wariant 1

100.000 zł

netto
 • 16 do 20 projektów lokalnych
 • obsługa formalno-prawna
 • promocja projektu
Wariant 2

50.000 zł

netto
 • 8 do 15 projektów lokalnych
 • obsługa formalno-prawna
 • promocja projektu
Wariant 3

30.000 zł

netto
 • 4 do 6 projektów lokalnych
 • obsługa formalno-prawna
 • promocja projektu
Centrum OPUS

Dlaczego z nami?.

Centrum OPUS od blisko 25 lat działa na rzecz aktywizacji obywatelskiej mieszkańców Łodzi i regionu. Znamy środowisko, potrzeby i problemy lokalnych grup oraz organizacji pozarządowych. Od blisko 10 lat wdrażamy programy mikrograntowe. Mamy zespół doświadczonych koordynatorów oraz doradców, narzędzia (generator wniosków), znamy środowisko aktywistów społecznych. Dotychczas programy mikrograntowe tworzyliśmy wspólnie z samorządami. Zaufało nam 18 samorządów województwa łódzkiego. Realizowaliśmy program na zlecenie gmin.

mapa mikrograntów
Dane kontaktowe:

ul. Narutowicza 8/10,
90-135 Łódź

Poznaj nas bliżej:

opus.org.pl