OPUS Centrum Promocji
i Rozwoju Inicjatyw
Obywatelskich

Mikrogranty na wsparcie aktywnych społecznie

Oferta współpracy przy realizacji programu CSR.

Realizacja wspólnych działań na rzecz mieszkańców Łodzi i programu Mikrograntów.
Czym jest Program CSR
“Mikrogranty na wsparcie aktywnych społecznie” ?

Program Mikrogranty na wsparcie aktywnych społecznie to konkurs grantowy, w którym osoby i grupy mieszkańców mogą zdobyć grant finansowy na realizację swoich pomysłów i inicjatyw.

Dzięki grantom osoby zaangażowane w rozwój swojej społeczności, mogą dokonywać drobnych zmian w swoich społecznościach.
Aktywizacja seniorów
Kultura
Edukacja
Sport
Mała infrastruktura
Ekologia
Historie grup i osób, które wspieraliśmy dowodzą, że nawet niewielki grant w wysokości 5000 zł stawał się często katalizatorem powstania i rozwoju wieloletnich inicjatyw, takich jak np. Kobiety na boiska – zajęcia sportowe w grach zespołowych dla amatorek.
W ramach Lokalnych Programów Mikrograntowych, które zrealizowaliśmy powstały:

01

miejsca spotkań,
ławki na skwerach,
altany

02

wakacyjne kina plenerowe,
pikniki integracyjne,
zajęcia plastyczne dla dzieci

Nasze działania

Poznaj historie Grantobiorców

Jakie korzyści daje Państwu realizacja programu ?

Dzięki współpracy z nami mają Państwo realny wpływ na rozwój lokalnej społeczności a konkurs grantowy, może służyć realizacji oraz promowaniu misji Państwa przedsiębiorstwa oraz być świetną okazją do zaangażowania pracowników fIrmy, także w ramach wolontariatu pracowniczego.

ZAPEWNIAMY KOMPLEKSOWE WDROŻENIE
I OBSŁUGĘ PROGRAMU OBEJMUJĄCE:
01
Generator wniosków

Kompleksowy system informatyczny umożliwiający składanie wniosków w naborach konkursów grantowych, ocenę wniosków dotacyjnych oraz składanie i weryfikację sprawozdań.

02
Wsparcie doradcze dla Wnioskodawców

Wsparcie doradcze dla wnioskodawców na etapie składania i realizacji projektów.

Posiadamy zespół doświadczonych doradców, którzy oferują pomoc na każdym etapie wnioskowania oraz realizacji inicjatyw.

03
promocję programu

Promocja programu w formie plakatów, ulotek, mediów społecznościowych.

Przygotowujemy materiały promujące nabór a także informujące o przebiegu realizacji na potrzeby mediów społecznościowych.

04
Obsługę formalną Programu

Zapewniamy obsługę formalną Programu obejmującą nabór, podpisywanie umów i rozliczanie przyznanych grantów.

Zajmujemy się wszystkimi formalnościami związanymi z realizacją zwycięskich projektów. Przygotujemy umowy i dopilnujemy realizacji ich założeń.

05
udział przedstawicieli firmy

Włączamy naszych partnerów. Zapewniamy udział w ocenie i wyborze zwycięskich projektów.

06
raport końcowy

Sporządzimy raport końcowy z realizacji programu. Wskaźniki dobieramy razem z naszymi partnerami.

Oferujemy prostą formę rozliczenia, Wystawimy fakturę VAT.

Oferta programu
Konstrukcję programu Mikrograntów ustalamy indywidualnie, dostosowując ją do Państwa potrzeb. Całkowity koszt obsługi programu: 20% netto wartości zleceń, w tym: spotkania informacyjne, materiały informacyjne, organizacja wyboru realizatorów, wsparcie księgowe, doradcze na etapie składania, realizacji projektów przez mieszkańców działania promocyjne, zapewnienie platformy online do przyjmowania i rozliczania wniosków.
Wariant 1

100.000 zł

netto
  • 16 do 20 projektów lokalnych
  • obsługa formalno-prawna
  • promocja projektu
Wariant 2

50.000 zł

netto
  • 8 do 15 projektów lokalnych
  • obsługa formalno-prawna
  • promocja projektu
Wariant 3

30.000 zł

netto
  • 4 do 6 projektów lokalnych
  • obsługa formalno-prawna
  • promocja projektu
Centrum OPUS

Dlaczego z nami?.

Centrum OPUS od blisko 25 lat działa na rzecz aktywizacji obywatelskiej mieszkańców Łodzi i regionu, znamy środowisko, potrzeby i problemy lokalnych grup, organizacji pozarządowych. Od blisko 10 lat wdrażamy programy mikrograntowe, mamy zespół doświadczonych koordynatorów oraz doradców, narzędzia (generator wniosków), znamy środowisko aktywistów społecznych. Dotychczas programy mikrograntowe tworzyliśmy wspólnie z samorządami. Zaufało nam 18 samorządów województwa łódzkiego. Realizowaliśmy program na zlecenie gmin.

mapa mikrograntów
Dane kontaktowe:

ul. Narutowicza 8/10,
90-135 Łódź

Poznaj nas bliżej:

opus.org.pl